งานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2553

   
    
การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และอ่านสาส์นของ ผบ.ตร. และประดับยศให้ข้าราชการตำรวจ
    
    
   
การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันตำรวจ
    
การมอบของที่ระลึก เนื่องจากข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ