พ.ต.ท.สมเจตน์  สรรพวุธ สว.สภ.นาโดน นำข้าราชการตำรวจ  ออกอบรมให้ความรู้ และฝึกภาคปฏิบัติให้แก่สมาชิก อป.พร.
ในเรื่องการจราจร ยาเสพติดให้โทษ การใช้กระบอง